Politieregistratie

Hieronder valt de registratie van misdrijven door de politie en de Koninklijke Marechaussee.
Sinds juli 2018 is het voor de Politie niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2017.