Melding of aangifte

De cijfers over melding en aangifte zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor. Indien een slachtoffer in de enquête antwoordt dat hij/zij het laatst gebeurde voorval heeft gemeld bij de politie, is dit als een melding geteld. Indien hij/zij antwoordt dat toen ook een proces-verbaal of ander document ondertekend is, is dit als een aangifte geteld. Daarnaast zijn alle meldingen via internet als een aangifte geteld. De meldings- en aangiftebereidheid is uitgedrukt in een percentage van het aantal ondervonden delicten dat in de Veiligheidsmonitor is gerapporteerd.