Autopark groeit sterker dan bevolking

Nederland telde begin 2020 bijna 8,7 miljoen personenauto’s, dat is 1,7 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee groeit het aantal auto’s sterker dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Ruim 7,6 miljoen personenauto’s zijn eigendom van een particulier, 1 miljoen personenauto’s staan op naam van een bedrijf. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 

Nederlandse personenauto's, 1 januari
CategoriesOp naam bedrijf (x mln)Op naam particulieren (x mln)
20150,877,11
20160,917,19
20170,937,30
20180,957,42
20190,997,54
20201,047,64
Bron: CBS, RDW

Het aantal personenauto’s van particulieren is begin 2020 102 duizend (1,4 procent) hoger dan begin 2019. Het wagenpark van bedrijven nam het afgelopen jaar met bijna 45 duizend (4,5 procent) toe. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen bedrijfsauto’s. Vergeleken met vijf jaar geleden zijn er 7,5 procent meer auto’s van particulieren en 19,1 procent meer auto’s op naam van een bedrijf.

Meer dan 1 auto per 2 personen

Begin 2020 stonden ruim 7,6 miljoen personenauto’s op naam van particulieren. Daarmee waren er in Nederland 543 auto’s per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. Begin 2015 waren dat er nog 528. Het autobezit is het hoogst bij 50- tot 65-jarigen. Bij deze leeftijdsgroep zijn er 679 auto’s per duizend inwoners. Onder 18- tot 25-jarigen is het autobezit met 172 auto’s per duizend inwoners het laagst. Het autobezit van 80-plussers is meer dan tweemaal zo hoog als dat van 18- tot 25-jarigen.

Autobezit, leeftijd, 1 januari
Categories18 tot 25 jaar (per duizend inwoners)25 tot 30 jaar (per duizend inwoners)30 tot 50 jaar (per duizend inwoners)50 tot 65 jaar (per duizend inwoners)65 tot 80 jaar (per duizend inwoners)80 jaar of ouder (per duizend inwoners)
2015175436585643575324
2016174434584648581335
2017175436585654586346
2018176437587663592356
2019174436588671597367
2020*172433585679602375
Bron: CBS, RDW

Meer ouderen met een auto

Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers. Zij hadden begin 2015 324 auto’s per duizend inwoners, begin 2020 zijn dat 375 auto’s. Het autobezit van jongeren tot 30 jaar ligt in 2020 met 283 auto’s per duizend inwoners iets lager dan begin 2015. Hoewel het autobezit in deze leeftijdsgroep in 2020 lager was, nam het aantal personen in deze leeftijdsgroep toe. Daardoor bleef het aandeel auto’s dat deze groep in bezit had nagenoeg gelijk. Zowel begin 2020 als begin 2015 was 10 procent van de particuliere personenauto’s eigendom van een 30-minner. 80-plussers hebben 9 procent van alle particuliere personenauto’s in bezit. Vijf jaar eerder was dit aandeel 7 procent. 30- tot 65-jarigen bezitten 65 procent van alle personenauto’s.

Autobezit, leeftijd, 1 januari 2020*
Categories1 januari 2020*
18 tot 25 jaar3
25 tot 30 jaar7
30 tot 50 jaar33
50 tot 65 jaar32
65 tot 80 jaar21
80 jaar of ouder4
Bron: CBS, RDW