Consumentenvertrouwen wijzigt nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / David Rozing
De stemming onder consumenten verandert nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op -2. In januari was dat -3. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder negatief en de koopbereidheid is ongeveer hetzelfde.

Met -2 ligt het consumentenvertrouwen in februari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2016maart2
2016april6
2016mei7
2016juni11
2016juli9
2016augustus9
2016september12
2016oktober17
2016november20
2016december21
2017januari21
2017februari22
2017maart24
2017april26
2017mei23
2017juni23
2017juli25
2017augustus26
2017september23
2017oktober23
2017november22
2017december25
2018januari24
2018februari23
2018maart24
2018april25
2018mei23
2018juni23
2018juli23
2018augustus21
2018september18
2018oktober15
2018november13
2018december9
2019januari0
2019februari-2
2019maart-4
2019april-3
2019mei-3
2019juni0
2019juli2
2019augustus0
2019september-2
2019oktober-1
2019november-2
2019december-2
2020januari-3
2020februari-2

Oordeel over economisch klimaat fractie beter

De koopbereidheid verandert nauwelijks. Deze deelindicator gaat van 0 in januari naar 1 in februari. Zowel het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden verbetert een fractie. Consumenten vinden de tijd voor het doen van grote aankopen even gunstig als voorgaande maand.

Het oordeel over de economie is iets minder negatief dan voorgaande maand. De deelindicator Economisch klimaat gaat van -7 naar -5. Consumenten zijn iets minder negatief over de economie in de komende twaalf maanden en iets positiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden

Consumenten niet meer negatief over toekomstige werkloosheid

Het aantal consumenten dat verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen is in februari even groot als het aantal dat een daling verwacht. In de voorgaande maanden verwachtten de consumenten per saldo nog een stijging van de werkloosheid.

Verwachtingen m.b.t. werkloosheid in komende 12 maanden
jaarmaandsaldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
2016maart-36
2016april-16
2016mei-19
2016juni2
2016juli-3
2016augustus2
2016september7
2016oktober2
2016november13
2016december23
2017januari36
2017februari43
2017maart38
2017april42
2017mei34
2017juni37
2017juli36
2017augustus45
2017september41
2017oktober49
2017november45
2017december50
2018januari53
2018februari51
2018maart52
2018april52
2018mei45
2018juni49
2018juli46
2018augustus46
2018september46
2018oktober36
2018november38
2018december28
2019januari25
2019februari25
2019maart25
2019april21
2019mei28
2019juni29
2019juli23
2019augustus11
2019september12
2019oktober5
2019november-11
2019december-13
2020januari-6
2020februari0