WOZ-waarde

Uitsplitsingen naar WOZ-waarde worden in dit onderzoek gemaakt met behulp van WOZ-registraties die gemeenten zelf bijhouden. Op gemeentelijk niveau is het aantal woningen waarvan de WOZ-waarde bekend is zeer wisselend, en bij enkele gemeenten is sprake van een hoog percentage woningen met onbekende WOZ-waarden.