Voorlopige oogstraming

Op basis van tellingen, schattingen en bezoeken aan agrariërs en gesprekken met andere betrokkenen in het gebied, bepaalt het onderzoeksbureau Delphy de raming voor de oogst per hectare per landbouwgebied. Het CBS stelt hieruit na weging de landelijke hectareopbrengsten voor de betreffende gewassen samen.

Delphy is een private onderneming en is de opvolger van Dienst Landbouwvoorlichting Plant (DLV-Plant). Het levert hectareopbrengsten, in opdracht van het CBS, per landbouwgebied en publiceert deze cijfers niet zelf. Begin deze eeuw is het geprivatiseerd.