Productiewaarde

De waarde (mln euro) van het totaal van goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel output genoemd.