Technische toelichting horeca

Horeca

Dit nieuwsbericht heeft betrekking op logiesverstrekking, waaronder hotels, en op eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines en catering en cafés. Sinds de publicatie van het 1e kwartaal 2018 wordt gebruik gemaakt van de indices met als basisjaar 2015 (index 2015=100). In de voorgaande publicaties was het basisjaar 2010. 

Exclusief btw

Alle getoonde cijfers zijn gebaseerd op omzet exclusief btw en toeristenbelasting (voor zover van toepassing).

Seizoengecorrigeerd

Seizoencorrectie is het corrigeren van de kwartaalcijfers voor patronen in de jaarlijks terugkerende seizoenen. Door de seizoeneffecten weg te nemen, kunnen de kwartaalcijfers beter onderling worden vergeleken. Voorbeelden van seizoenpatronen zijn hogere omzetten tijdens de feestdagen of meer ijsjesverkoop in de zomer.

Volume

Volume is de voor de prijsontwikkeling gecorrigeerde omzet.

Prijsontwikkeling

Voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van consumentenprijsindexcijfers, met accijnzen en zonder btw.