Sterftecijfer

Het aantal overledenen door accidentele val per 100 duizend inwoners. Om beter te kunnen vergelijken tussen jaren wordt gestandaardiseerd. De cijfers uit alle jaren zijn omgerekend naar de bevolkingssamenstelling voor wat betreft leeftijd en geslacht van 2018.