Accidentele val

Een accidentele val is een ongeval waarbij een persoon onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt.

De ICD-10 doodsoorzaakcodes die hierbij horen zijn W00-W19 en X59. Bij de ziekenhuisopnamen zijn dit de ICD-10 codes W00-W19.

Uit onderzoek blijkt dat bij 75-plussers in 70 tot 80 procent van de gevallen hier een ziekte als dementie aan ten grondslag ligt. Achteruitgang van de houdingsreflexen en het looppatroon zijn onderdeel van het ziektebeeld.

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op alleen de in Nederland wonende personen, die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Personen die met een vervoermiddel (bijvoorbeeld een fiets, brom-/snorfiets of scootmobiel) zijn gevallen, worden niet geregistreerd onder accidentele val, maar onder vervoersongevallen.