Bibliotheeklocatie met brede dienstverlening

Onder een bibliotheeklocatie met brede dienstverlening vallen:

Vestiging - een bemande bibliotheekvoorziening die 15 uur per week of langer geopend is en een eigen collectie aan boeken heeft.

Servicepunt - een bemande bibliotheekvoorziening die minimaal 4 uur maar minder dan 15 uur per week geopend is, en een eigen collectie heeft.