Bedrijven

Het gaat om bedrijven in de Business Economy, bedrijfstakken B-N, exclusief K, inclusief 95, in de Standaard Bedrijfsindeling 2008. De aantallen bedrijven in dit bericht zijn afgerond op vijftallen