Bedrijven in de zorg- en welzijnssector

Het gaat hier om bedrijfseenheden zoals opgenomen in het Algemeen bedrijvenregister (ABR).