Omzetgroei groothandel kleinste in drie jaar tijd

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
In het tweede kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 1,7 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Hiermee was de omzettoename het laagste sinds het eerste kwartaal van 2016. Groothandelaren in non-foodartikelen boekten meer omzet in het tweede kwartaal, terwijl groothandelaren in landbouwproducten minder omzet behaalden. Het sentiment onder ondernemers in de groothandel bleef overwegend positief, en het aantal faillissementen historisch laag. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzet groothandel en handelsbemiddeling
JaarKwartaalOmzet (% verandering t.o.v. jaar eerder)
2013II-2,7
2013III-3,8
2013IV-4,4
2014I-2,8
2014II-1,7
2014III-3,0
2014IV-3,3
2015I-3,2
2015II-1,5
2015III0,4
2015IV2,5
2016I0,8
2016II2,2
2016III2,9
2016IV6,8
2017I12,5
2017II7,1
2017III4,4
2017IV4,0
2018I2,0
2018II5,3
2018III5,0
2018IV4,1
2019I3,1
2019II1,7

Grootste omzetgroei groothandel in non-foodartikelen

De groothandel in non-foodartikelen kende in het tweede kwartaal van 2019, met bijna 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de grootste groei. Vooral handelaren in farmaceutische artikelen boekten een hogere omzet, ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee kwam het omzetresultaat van deze bedrijven voor het tweede kwartaal op rij in de dubbele cijfers uit. Ook de voedingsmiddelen deden het relatief goed met 5,3 procent groei. De groothandel in landbouwproducten zag met 3,1 procent de grootste omzetdaling.

Omzet groothandel, tweede kwartaal 2019
ProductgroepVerandering (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Non-food5,8
Voedingsmiddelen5,3
Industriemachines3,8
ICT-apparatuur-0,5
Olie en Steenkool-2,0
Landbouwproducten-3,1

Vertrouwen ondernemers groothandel nagenoeg onveranderd

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling was aan het begin van het derde kwartaal van 2019 vrijwel gelijk in vergelijking met een kwartaal eerder. De stemmingsindicator van ondernemend Nederland nam binnen deze branche met een half punt af tot 12,9. Zowel over de omzetverwachting, de winstgevendheid, als de personeelssterkte, was het sentiment onder de ondernemers gemiddeld positief. Het vertrouwen is de afgelopen kwartalen wel iets afgenomen in vergelijking met 2017 en 2018.

Aantal faillissementen bereikt laagterecord

In het tweede kwartaal van 2019 werden in de groothandel en handelsbemiddeling 81 faillissementen uitgesproken. Dit is het laagste aantal geregistreerde faillissementen sinds het begin van de waarneming in 2009. Na een piek van 283 faillissementen in het derde kwartaal van 2013, is er sprake van een aanhoudende afname van het aantal faillissementen in de groothandel en handelsbemiddeling.