Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 -2,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 1e kwartaal 3,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 2e kwartaal 27,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 3e kwartaal 17,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 4e kwartaal 23,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021 17,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 1e kwartaal 21,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 2e kwartaal 21,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 3e kwartaal 20,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 4e kwartaal 13,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 19,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023 1e kwartaal* 8,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023 2e kwartaal* -4,5
462-469 Groothandel 2020 -2,5
462-469 Groothandel 2021 1e kwartaal 3,7
462-469 Groothandel 2021 2e kwartaal 27,0
462-469 Groothandel 2021 3e kwartaal 17,6
462-469 Groothandel 2021 4e kwartaal 23,3
462-469 Groothandel 2021 17,7
462-469 Groothandel 2022 1e kwartaal 21,9
462-469 Groothandel 2022 2e kwartaal 21,6
462-469 Groothandel 2022 3e kwartaal 20,3
462-469 Groothandel 2022 4e kwartaal 13,5
462-469 Groothandel 2022 19,2
462-469 Groothandel 2023 1e kwartaal* 7,7
462-469 Groothandel 2023 2e kwartaal* -4,9
462 Groothandel in landbouwproducten 2020 11,1
462 Groothandel in landbouwproducten 2021 1e kwartaal 21,2
462 Groothandel in landbouwproducten 2021 2e kwartaal 19,9
462 Groothandel in landbouwproducten 2021 3e kwartaal 27,0
462 Groothandel in landbouwproducten 2021 4e kwartaal 25,9
462 Groothandel in landbouwproducten 2021 23,4
462 Groothandel in landbouwproducten 2022 1e kwartaal 19,0
462 Groothandel in landbouwproducten 2022 2e kwartaal 21,6
462 Groothandel in landbouwproducten 2022 3e kwartaal 26,7
462 Groothandel in landbouwproducten 2022 4e kwartaal 25,5
462 Groothandel in landbouwproducten 2022 23,2
462 Groothandel in landbouwproducten 2023 1e kwartaal* 14,6
462 Groothandel in landbouwproducten 2023 2e kwartaal* -4,6
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2020 1,2
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2021 1e kwartaal -3,5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2021 2e kwartaal 9,8
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2021 3e kwartaal 4,9
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2021 4e kwartaal 10,6
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2021 5,5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2022 1e kwartaal 14,9
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2022 2e kwartaal 17,7
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2022 3e kwartaal 16,1
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2022 4e kwartaal 13,5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2022 15,6
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2023 1e kwartaal* 13,5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2023 2e kwartaal* 4,9
464 Groothandel in non-food 2020 0,3
464 Groothandel in non-food 2021 1e kwartaal 5,5
464 Groothandel in non-food 2021 2e kwartaal 36,9
464 Groothandel in non-food 2021 3e kwartaal 10,7
464 Groothandel in non-food 2021 4e kwartaal 18,4
464 Groothandel in non-food 2021 17,0
464 Groothandel in non-food 2022 1e kwartaal 15,2
464 Groothandel in non-food 2022 2e kwartaal 7,8
464 Groothandel in non-food 2022 3e kwartaal 8,1
464 Groothandel in non-food 2022 4e kwartaal 4,9
464 Groothandel in non-food 2022 8,7
464 Groothandel in non-food 2023 1e kwartaal* 9,7
464 Groothandel in non-food 2023 2e kwartaal* 3,0
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2020 2,9
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2021 1e kwartaal 9,2
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2021 2e kwartaal 14,2
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2021 3e kwartaal 10,2
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2021 4e kwartaal 8,9
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2021 10,5
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2022 1e kwartaal 10,4
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2022 2e kwartaal 15,3
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2022 3e kwartaal 21,9
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2022 4e kwartaal 9,3
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2022 14,0
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2023 1e kwartaal* 12,5
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2023 2e kwartaal* 2,8
466 Groothandel in industriemachines 2020 -2,6
466 Groothandel in industriemachines 2021 1e kwartaal 1,7
466 Groothandel in industriemachines 2021 2e kwartaal 20,5
466 Groothandel in industriemachines 2021 3e kwartaal 11,7
466 Groothandel in industriemachines 2021 4e kwartaal 13,6
466 Groothandel in industriemachines 2021 11,7
466 Groothandel in industriemachines 2022 1e kwartaal 10,3
466 Groothandel in industriemachines 2022 2e kwartaal 15,3
466 Groothandel in industriemachines 2022 3e kwartaal 15,4
466 Groothandel in industriemachines 2022 4e kwartaal 14,2
466 Groothandel in industriemachines 2022 13,9
466 Groothandel in industriemachines 2023 1e kwartaal* 15,9
466 Groothandel in industriemachines 2023 2e kwartaal* 4,5
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2020 -15,7
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 1e kwartaal -1,0
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 2e kwartaal 49,6
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 3e kwartaal 38,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 4e kwartaal 50,7
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2021 32,6
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2022 1e kwartaal 42,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2022 2e kwartaal 41,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2022 3e kwartaal 32,7
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2022 4e kwartaal 17,1
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2022 32,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2023 1e kwartaal* -3,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2023 2e kwartaal* -22,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de groothandelsbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.
Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 31 augustus 2023.
De cijfers van 462 Groothandel in landbouwproducten en 4621 Groothandel in akkerbouwproducten zijn per kwartaal 1 2023 vrijgegeven voor publicatie als voorlopig cijfer.
De cijfers van het 2e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.