Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 6,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 1e kwartaal 2,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 2e kwartaal 5,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 3e kwartaal 6,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 4e kwartaal 5,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 5,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 1e kwartaal 3,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 2e kwartaal 2,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 3e kwartaal 3,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 4e kwartaal 1,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 2,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 1e kwartaal* 2,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 2e kwartaal* -9,1
462-469 Groothandel 2017 6,9
462-469 Groothandel 2018 1e kwartaal 2,1
462-469 Groothandel 2018 2e kwartaal 5,7
462-469 Groothandel 2018 3e kwartaal 6,5
462-469 Groothandel 2018 4e kwartaal 5,4
462-469 Groothandel 2018 4,9
462-469 Groothandel 2019 1e kwartaal 3,1
462-469 Groothandel 2019 2e kwartaal 2,4
462-469 Groothandel 2019 3e kwartaal 3,5
462-469 Groothandel 2019 4e kwartaal 1,7
462-469 Groothandel 2019 2,6
462-469 Groothandel 2020 1e kwartaal* 2,2
462-469 Groothandel 2020 2e kwartaal* -9,4
462 Groothandel in landbouwproducten 2017 -3,3
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 1e kwartaal -9,7
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 2e kwartaal -1,8
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 3e kwartaal 4,1
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 4e kwartaal 8,1
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 -0,3
462 Groothandel in landbouwproducten 2019 1e kwartaal 7,0
462 Groothandel in landbouwproducten 2019 2e kwartaal -2,1
462 Groothandel in landbouwproducten 2019 3e kwartaal -0,5
462 Groothandel in landbouwproducten 2019 4e kwartaal -5,8
462 Groothandel in landbouwproducten 2019 -0,5
462 Groothandel in landbouwproducten 2020 1e kwartaal* -1,4
462 Groothandel in landbouwproducten 2020 2e kwartaal* 23,1
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2017 4,6
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 1e kwartaal 2,4
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 2e kwartaal 0,7
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 3e kwartaal 1,3
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 4e kwartaal 2,1
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 1,6
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2019 1e kwartaal 3,9
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2019 2e kwartaal 5,1
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2019 3e kwartaal 4,9
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2019 4e kwartaal 3,8
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2019 4,4
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2020 1e kwartaal* 5,8
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2020 2e kwartaal* -3,7
464 Groothandel in non-food 2017 7,4
464 Groothandel in non-food 2018 1e kwartaal 5,1
464 Groothandel in non-food 2018 2e kwartaal 5,6
464 Groothandel in non-food 2018 3e kwartaal 7,0
464 Groothandel in non-food 2018 4e kwartaal 5,4
464 Groothandel in non-food 2018 5,8
464 Groothandel in non-food 2019 1e kwartaal 3,5
464 Groothandel in non-food 2019 2e kwartaal 7,8
464 Groothandel in non-food 2019 3e kwartaal 4,6
464 Groothandel in non-food 2019 4e kwartaal 5,5
464 Groothandel in non-food 2019 5,3
464 Groothandel in non-food 2020 1e kwartaal* 2,5
464 Groothandel in non-food 2020 2e kwartaal* -14,2
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2017 6,1
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 1e kwartaal 0,4
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 2e kwartaal 0,6
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 3e kwartaal 5,2
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 4e kwartaal 0,8
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 1,7
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2019 1e kwartaal 1,5
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2019 2e kwartaal 1,4
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2019 3e kwartaal 2,5
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2019 4e kwartaal 1,6
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2019 1,7
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2020 1e kwartaal* 0,1
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2020 2e kwartaal* -0,2
466 Groothandel in industriemachines 2017 7,1
466 Groothandel in industriemachines 2018 1e kwartaal 5,5
466 Groothandel in industriemachines 2018 2e kwartaal 6,5
466 Groothandel in industriemachines 2018 3e kwartaal 3,0
466 Groothandel in industriemachines 2018 4e kwartaal 5,4
466 Groothandel in industriemachines 2018 5,1
466 Groothandel in industriemachines 2019 1e kwartaal 5,9
466 Groothandel in industriemachines 2019 2e kwartaal 4,3
466 Groothandel in industriemachines 2019 3e kwartaal 5,4
466 Groothandel in industriemachines 2019 4e kwartaal 1,4
466 Groothandel in industriemachines 2019 4,2
466 Groothandel in industriemachines 2020 1e kwartaal* 1,5
466 Groothandel in industriemachines 2020 2e kwartaal* -9,8
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2017 13,2
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 1e kwartaal 3,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 2e kwartaal 14,0
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 3e kwartaal 12,8
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 4e kwartaal 8,6
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 9,8
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2019 1e kwartaal 0,7
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2019 2e kwartaal -1,8
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2019 3e kwartaal 2,8
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2019 4e kwartaal 0,0
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2019 0,4
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2020 1e kwartaal* 1,0
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2020 2e kwartaal* -26,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de groothandelsbedrijven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van 'voorlopig' aangehouden.
Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 28 augustus 2020:
Cijfers over het 2e kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.