Persoonlijk inkomen

In het onderzoek wordt gerekend met het persoonlijk inkomen van het jaar na immigratie en enkel van de immigranten die dat gehele jaar in Nederland waren. Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomstverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen. Premies inkomensverzekeringen zijn hierop in mindering gebracht.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=p#id=persoonlijk-inkomen

Mediaan/doorsnee persoonlijk inkomen

De mediaan (doorsnee) is het middelste inkomen wanneer alle inkomens van laag naar hoog worden gesorteerd. Hierdoor is de mediaan, in tegenstelling tot het gemiddelde, niet gevoelig voor extreme waardes.