Cultuur- en mediaproducten

Cultuur- en mediaproducten zijn niet alleen alle primaire cultuur- en mediaproducten zelf (uitgaande van de waarden ‘creatie’ en ‘culturele expressie’) maar ook die goederen en diensten die zonder deze primaire cultuur- en mediaproducten niet zouden bestaan. Voorbeelden van primaire cultuur- en mediaproducten zijn museum- en bibliotheekdiensten, boeken, architectuurdiensten, reclame-uitingen, radio- en tv-programma’s, theatervoorstellingen, online games en fotografie.

Voorbeelden van ondersteunende cultuur- en mediaproducten zijn muziekinstrumenten, fototoestellen, radio- en tv-toestellen en boekbind- en drukmachines. Cultuur en media omvatten in deze satellietrekening dus zowel de traditionele cultuur (musea, bibliotheken, podiumkunsten e.d.), de media (radio, tv, kranten en tijdschriften e.d.) als de creatieve industrie (architectuur, ontwerp, reclame e.d.).

Ten slotte is een aantal goederen en diensten meegenomen die weliswaar geen cultuur- of mediaproduct zijn, maar daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de horeca en de winkel van musea en de investeringen in museumgebouwen.