Inkomensgroepen

De inkomensgroepen zijn gebaseerd op het besteedbaar huishoudinkomen, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De personen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren.

De cijfers over personen met een lopende DBC uitgesplitst naar inkomensgroepen zijn gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsverdeling tussen de verschillende inkomensgroepen. Door deze correctie kunnen de cijfers tussen inkomensgroepen beter worden vergeleken.