Gezondheidsenquête

De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. Het betreft een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen betreffen. De precisie van deze schattingen wordt in deze tabellen weergegeven door het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit interval bevat met 95% zekerheid de werkelijke (onbekende) waarde.

De cijfers over overgewicht en obesitas zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde waarden voor lichaamslengte en lichaamsgewicht. De respondenten met onbekende gewicht en/of lengte en degenen met een onwaarschijnlijke lengte of gewicht zijn niet in de berekeningen meegenomen.