Aantal personen met lopende DBC

Aantal personen met één of meer DBC’s die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC). Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg. Een ‘lopende’ DBC is een DBC die in het verslagjaar is geopend en/of gesloten.

De cijfers geven het aantal personen met een lopende DBC voor obesitas per specialisme (chirurgie en inwendige geneeskunde). In geval een persoon in hetzelfde jaar bij beide specialismen onder behandeling is geweest telt deze bij beide specialismen mee.

De DBC-gegevens zijn afkomstig van Vektis, het onderzoeksbureau van de samenwerkende zorgverzekeraars, en deze zijn gecombineerd met inkomensgegevens bij het CBS.