Kiesgerechtigden

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Aanvullende eisen voor niet-Nederlandse inwoners zijn dat:

- men op de dag van de kandidaatstelling volgens de Basisregistratie personen in Nederland woont, en
- men zich (eenmalig) laat registreren bij zijn/haar gemeente met een Y-32 formulier. Kiezers uit andere EU-landen blijven als kiezer geregistreerd zolang zij in dezelfde gemeente blijven wonen. Als zij verhuizen binnen Nederland, dan moeten zij zich bij hun nieuwe gemeente weer registreren met het Y-32 formulier, en zij niet zijn uitgesloten van kiesrecht.

Niet-Nederlandse inwoners kunnen als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie en inwoner van een Nederlandse gemeente ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Dan moeten zij zich hier wel als kiezer laten registreren. Zij kunnen er ook voor kiezen om te stemmen in het land van herkomst voor de leden van de eigen lidstaat. In dat geval moeten zij in het land van herkomst aangeven dat zij willen stemmen als kiezer in het buitenland.