Totale woonlasten

De totale woonlasten zijn verschillend opgebouwd voor huurders en eigenaren. Voor huurders zijn de netto woonuitgaven de bruto huur, minus de huurtoeslag, plus de bijkomende woonuitgaven. Voor woningeigenaren zijn de netto woonuitgaven de bruto hypotheeklasten, vermeerderd met de OZB belasting, opstalverzekering en onderhoudskosten, minus de hypotheekrenteaftrek en het effect van het eigenwoningforfait en minus de bijkomende woonuitgaven. De bijkomende woonuitgaven voor zijn voor huurders en eigenaren hetzelfde opgebouwd en bestaan uit de betaalde belastingen aan de gemeente en andere openbare lichamen en de kosten van energie en watergebruik.