Gemiddelde responstijd

De som van de gemiddelde alarmeringstijd, uitruktijd en rijtijd.