Wegtransport profiteert van toegenomen bouwactiviteit

© Nikki van Toorn
Het bouwtransport over de weg profiteert de laatste jaren van de toegenomen huizen- en wegenbouw. In 2018 nam het wegtransport door Nederlandse vrachtauto’s met 2,1 procent toe. Bijna de helft van deze toename kwam doordat er meer goederen zijn vervoerd die te maken hebben met de bouwnijverheid. Het vervoer over de weg van bouwgoederen stijgt al voor het vijfde jaar op rij. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

In 2018 steeg het vervoer van bouwgoederen door Nederlandse vrachtauto’s in het binnenlands transport ten opzichte van 2017 met bijna 9 procent naar 125 miljoen ton. In 2013 lag dit met 105 miljoen ton nog een vijfde lager. In 2018 lag het aantal afgegeven bouwvergunningen 52 procent hoger dan in 2013.

Vervoerd gewicht bouwgoederen
jaarTotaal vervoerd gewicht (mln ton)Binnenlands vervoerd gewicht (mln ton)
2012124,7106,0
2013122,0104,8
2014127,4109,5
2015127,9110,4
2016128,3111,4
2017133,0115,2
2018142,1125,5

Afgegeven bouwvergunningen
aarBouwvergunningen
201218975
201316963
201418585
201520460
201621964
201725739
201825739

Veel gewicht over korte afstand

Het bouwvervoer verloopt per rit met relatief veel gewicht en over korte afstand. Gemiddeld vervoerde een Nederlandse vrachtauto in 2018 22 ton bouwgoederen per rit, terwijl dit bij de andere goederen 12 ton was. Bijna de helft van alle ritten met bouwgoederen bleef in afstand beperkt tot maximaal 25 kilometer, terwijl dit bij 29 procent van de ritten met andere goederen het geval was.

Ritten Nederlandse vrachtauto’s, 2018
nstr1D0-25 km (x 1 000)>25 km (x 1 000)
Voertuigen, machines en overige goederen7230,418854,7
Andere voedingsproducten en veevoeder1436,36116,0
Landbouwproducten en levende dieren976,43459,2
Ruwe mineralen en -fabricaten, bouwmaterialen3107,83412,1
Chemische producten2225,72621,3
IJzer, staal en non-ferrometalen284,4791,3
Meststoffen710,1637,4
Aardoliën en aardolieproducten269,7573,3
Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies161,4256,8
Vaste minerale brandstoffen12,257,1
 

Bouwgoederen vooral in Nederlandse vrachtauto’s

Van alle over de weg vervoerde bouwgoederen in 2017 geschiedde 8 procent met buitenlandse vrachtauto’s. Van de andere goederen was dat 16 procent.
Bouwgoederen werden voor ruim 83 procent geladen én gelost in Nederland, tegen 70 procent van de andere goederen. Buitenlandse vrachtauto’s mogen vanwege Europese cabotage-wetgeving beperkt ritten maken waarbij zowel wordt geladen als gelost in Nederland. Van de 10,5 miljoen ton bouwgoederen die buitenlandse vrachtauto’s vervoerden, passeerde dan ook het overgrote deel (98 procent) de Nederlandse grens.

Vervoerd gewicht door vrachtwagens, 2017
stroomnationaliteit voertuigBouwgoederen (mln ton)Overige goederen (mln ton)
TotaalNederlands129,4508,7
TotaalBuitenlands10,596,8
Int. van en naar NLNederlands14,289,9
Int. van en naar NLBuitenlands10,389,5
BinnenlandsNederlands115,2418,8
BinnenlandsBuitenlands0,27,3