Wettelijk minimumloon

Op basis van afspraken tussen werknemers- en werkgeversorganisaties vigeerde er al een minimumloon in de jaren zestig, maar deze had geen wettelijke basis. Op 27 november 1968 nam de Tweede Kamer een wet aan voor invoering van een door de overheid vastgesteld minimumloon. Deze werd op 23 februari 1969 van kracht. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het minimumloon vast. Doorgaans geldt binnen een jaar een hoogte vanaf 1 januari en een hoogte vanaf 1 juli. De hoogte wordt vastgesteld op het bruto-maandloon voor voltijders. Voor jongeren tot 22 jaar gelden lagere hoogtes.