Minder vrouwen dan mannen slachtoffer van geweld

Seksueel misdrijf
© Getty Images/iStockphoto
In 2017 gaf 1,7 procent van de vrouwen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer geweldsdelicten. Van de mannen was dit 2,5 procent. Vrouwen rapporteren ruim twee keer zo vaak slachtoffer te zijn geweest van een seksueel delict als hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor, naar aanleiding van de 10e Emancipatiemonitor van het CBS en het SCP.

Van de geweldsdelicten komt bedreiging het meest voor, zowel bij vrouwen als mannen. Meer mannen zijn hiervan het slachtoffer dan vrouwen: 1,6 procent tegen 1,1 procent. Ook slachtofferschap van mishandeling komt naar verhouding meer voor onder mannen (0,9 procent) dan onder vrouwen (0,5 procent). Bij seksuele delicten is het beeld omgekeerd: meer vrouwen dan mannen geven aan hiervan slachtoffer te zijn geweest. Ten opzichte van 2012 daalde het aandeel mannen dat slachtoffer werd van een of meer geweldsdelicten, bij vrouwen bleef dit gelijk.

Geweldsdelicten, 2017
 Vrouwen (% 15 jaar of ouder)Mannen (% 15 jaar of ouder)
Geweldsdelicten totaal1,72,5
Bedreiging1,11,6
Mishandeling0,50,9
Seksuele delicten0,20,1

Vooral jongeren slachtoffer van geweld

Onder jongeren van 15 tot 25 jaar komt slachtofferschap van een geweldsdelict meer voor dan onder andere leeftijdsgroepen. Met het toenemen van de leeftijd neemt het aantal slachtoffers van geweldsdelicten af. In de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar, en 25 tot 35 jaar zijn meer mannen dan vrouwen slachtoffer van geweld. Hetzelfde geldt voor 55- tot 65-jarigen, en voor 65- tot 75-jarigen.

Slachtofferschap van geweldsdelicten, 2017
 Vrouwen (%)Mannen (%)
15 tot 25 jaar2,84,2
25 tot 35 jaar2,33,5
35 tot 45 jaar2,42,7
45 tot 55 jaar1,92,4
55 tot 65 jaar1,22,0
65 tot 75 jaar0,61,1
75 jaar of ouder0,50,7

Bij vrouwelijke slachtoffers dader vaker bekende

Bij de helft van alle geweldsdelicten tegen vrouwen was de dader een bekende. Bij mannen was dat bij 38 procent van de geweldsdelicten het geval. Bij vrouwen is deze bekende – meer dan bij mannen – de partner of ex-partner. Zowel vrouwen als mannen noemen een buurtgenoot het vaakst als bekende dader van een geweldsmisdrijf.

Slachtofferschap geweld naar relatie met dader, 2017
 Vrouwen (% 15 jaar of ouder)Mannen (% 15 jaar of ouder)
Dader bekend50,637,8
Relatie dader
Buurtgenoot17,915,6
Iemand van werk of studie8,96,2
Ex-partner7,31,6
Familielid4,61,8
Partner30,1
Andere bekende10,213,5

Meeste geweldsdelicten op straat

Ongeveer de helft van de geweldsmisdrijven die mannen rapporteren vindt plaats op straat. Voor vrouwen is de straat in 43 procent van de gevallen de plaats delict. Vrouwen geven in 21 procent van de gevallen aan dat het geweldsdelict thuis gepleegd is, tegen 11 procent bij mannen. Onder mannen daarentegen vindt het geweldsmisdrijf twee keer zo vaak als onder vrouwen plaats in een horecagelegenheid.

Locatie van meest recente geweldsdelict, 2017
 Vrouwen (% 15 jaar of ouder)Mannen (% 15 jaar of ouder)
Op straat42,750,1
Thuis2111,5
Op werk of school13,911,7
Horecagelegenheid510,4
Elders17,416,3