Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, en ook voor het totaal.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in de periode augustus tot en met november van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 april 2020
De cijfers bij de onderwerpen stalken en chantage waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijziging per 26 april 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Totaal slachtoffers (excl. cybercrime) (%) Geweldsdelicten Geweldsdelicten totaalSlachtoffers (%) Geweldsdelicten BedreigingSlachtoffers (%) VermogensdelictenVermogens delicten totaal (%) VandalismedelictenVandalismedelicten totaalSlachtoffers (%) CybercrimeSlachtofferschap cybercrime totaal (%) IdentiteitsfraudeIdentiteitsfraude totaalSlachtoffers (%) IdentiteitsfraudeIdentiteitsfraude totaalEenmalige slachtoffers (%) IdentiteitsfraudeIdentiteitsfraude totaalHerhaalde slachtoffers (%) Melding en aangifteMeldingMelding totaal (in % slachtoffers) Melding en aangifteMeldingMelding bij politie (in % slachtoffers) Melding en aangifteMeldingMelding bij bank/financiële (in % slachtoffers) Melding en aangifteMeldingMelding bij andere instantie (in % slachtoffers) Melding en aangifteAangifteAangifte totaal (in % slachtoffers) Melding en aangifteAangifteAangifte via procesverbaal (in % slachtoffers) Melding en aangifteAangifteAangifte via internet (in % slachtoffers) IdentiteitsfraudeSkimmingSlachtoffers (%) IdentiteitsfraudeSkimmingEenmalige slachtoffers (%) IdentiteitsfraudeSkimmingHerhaalde slachtoffers (%) IdentiteitsfraudePhishing/PharmingSlachtoffers (%) IdentiteitsfraudePhishing/PharmingEenmalige slachtoffers (%) IdentiteitsfraudePhishing/PharmingHerhaalde slachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeKoop- en verkoopfraude totaalSlachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeKoop- en verkoopfraude totaalEenmalige slachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeKoop- en verkoopfraude totaalHerhaalde slachtoffers (%) Melding en aangifteMeldingMelding totaal (in % slachtoffers) 28 Melding en aangifteMeldingMelding bij politie (in % slachtoffers) 29 Melding en aangifteMeldingMelding bij consumentenorganisatie (in % slachtoffers) Melding en aangifteMeldingMelding bij andere instantie (in % slachtoffers) 31 Melding en aangifteAangifteAangifte totaal (in % slachtoffers) 32 Melding en aangifteAangifteAangifte via procesverbaal (in % slachtoffers) 33 Melding en aangifteAangifteAangifte via internet (in % slachtoffers) 34 Koop- en verkoopfraudeKoopfraudeSlachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeKoopfraudeEenmalige slachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeKoopfraudeHerhaalde slachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeVerkoopfraudeSlachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeVerkoopfraudeEenmalige slachtoffers (%) Koop- en verkoopfraudeVerkoopfraudeHerhaalde slachtoffers (%) HackenHacken totaalSlachtoffers (%) HackenHacken totaalEenmalige slachtoffers (%) HackenHacken totaalHerhaalde slachtoffers (%) Melding en aangifteMeldingMelding totaal (in % slachtoffers) 44 Melding en aangifteMeldingMelding bij politie (in % slachtoffers) 45 Melding en aangifteMeldingMelding bij andere instantie (in % slachtoffers) 46 Melding en aangifteAangifteAangifte totaal (in % slachtoffers) 47 Melding en aangifteAangifteAangifte via procesverbaal (in % slachtoffers) 48 Melding en aangifteAangifteAangifte via internet (in % slachtoffers) 49 HackenIngebroken op computerSlachtoffers (%) HackenIngebroken op computerEenmalige slachtoffers (%) HackenIngebroken op computerHerhaalde slachtoffers (%) HackenIngebroken op emailaccountSlachtoffers (%) HackenIngebroken op emailaccountEenmalige slachtoffers (%) HackenIngebroken op emailaccountHerhaalde slachtoffers (%) HackenIngebroken op website/profielsiteSlachtoffers (%) HackenIngebroken op website/profielsiteEenmalige slachtoffers (%) HackenIngebroken op website/profielsiteHerhaalde slachtoffers (%) HackenAndersSlachtoffers (%) HackenAndersEenmalige slachtoffers (%) HackenAndersHerhaalde slachtoffers (%) CyberpestenCyberpesten totaalSlachtoffers (%) CyberpestenCyberpesten totaalEenmalige slachtoffers (%) CyberpestenCyberpesten totaalHerhaalde slachtoffers (%) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Dader(s) bekend (in % slachtoffers) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Partner (in % slachtoffers) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Ex-partner (in % slachtoffers) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Ander familielid (in % slachtoffers) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Buurtgenoot (in % slachtoffers) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Iemand van het werk of studie (in % slachtoffers) Cyberpesten totaalBekendheid met dader(s)Andere bekende (in % slachtoffers) Melding en aangifteMeldingMelding totaal (in % slachtoffers) 72 Melding en aangifteMeldingMelding bij politie (in % slachtoffers) 73 Melding en aangifteMeldingMelding bij andere instantie (in % slachtoffers) 74 Melding en aangifteAangifteAangifte totaal (in % slachtoffers) 75 Melding en aangifteAangifteAangifte via procesverbaal (in % slachtoffers) 76 Melding en aangifteAangifteAangifte via internet (in % slachtoffers) 77 CyberpestenLasterSlachtoffers (%) CyberpestenLasterEenmalige slachtoffers (%) CyberpestenLasterHerhaalde slachtoffers (%) CyberpestenChantageSlachtoffers (%) CyberpestenChantageEenmalige slachtoffers (%) CyberpestenChantageHerhaalde slachtoffers (%) CyberpestenStalkenSlachtoffers (%) CyberpestenStalkenEenmalige slachtoffers (%) CyberpestenStalkenHerhaalde slachtoffers (%) CyberpestenBedreiging met geweldSlachtoffers (%) CyberpestenBedreiging met geweldEenmalige slachtoffers (%) CyberpestenBedreiging met geweldHerhaalde slachtoffers (%) CyberpestenAndersSlachtoffers (%) CyberpestenAndersEenmalige slachtoffers (%) CyberpestenAndersHerhaalde slachtoffers (%)
Totaal personen Waarde 2019 13,7 2,0 1,3 8,6 5,1 13,0 0,5 0,4 0,1 88,6 25,5 77,5 7,8 20,9 16,3 4,6 0,1 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 4,6 3,7 0,9 38,6 23,2 4,6 16,0 19,5 6,1 13,3 4,3 3,4 0,8 0,3 0,3 0,1 5,5 3,5 2,1 21,5 6,0 16,5 3,0 1,6 1,3 0,5 0,3 0,3 1,7 0,9 0,7 2,2 1,4 0,8 1,4 0,8 0,6 4,2 1,5 2,7 41,9 0,5 6,7 2,7 6,2 10,1 17,1 22,6 13,3 11,4 6,0 4,3 1,7 1,0 0,3 0,7 1,0 0,4 0,6 0,8 0,2 0,6 0,6 0,2 0,4 1,3 0,5 0,8
Geslacht: Mannen Waarde 2019 14,3 2,3 1,5 8,7 5,5 13,7 0,6 0,4 0,2 86,9 22,2 77,4 7,5 17,3 12,8 4,5 0,1 0,1 0,0 0,5 0,3 0,1 4,9 3,9 0,9 39,5 25,1 4,7 15,4 21,2 6,9 14,3 4,5 3,7 0,9 0,3 0,3 0,1 5,9 3,7 2,2 20,6 5,1 16,5 2,5 1,3 1,2 0,6 0,3 0,3 1,8 1,0 0,8 2,2 1,4 0,8 1,6 0,9 0,6 4,4 1,6 2,8 33,5 0,5 4,7 2,0 5,0 7,9 14,6 20,7 11,2 11,0 5,2 3,5 1,7 1,0 0,3 0,7 1,4 0,5 0,8 0,6 0,1 0,5 0,6 0,2 0,4 1,4 0,5 0,9
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 13,0 1,6 1,0 8,5 4,7 12,3 0,5 0,4 0,1 90,6 29,4 77,7 8,1 25,1 20,4 4,6 0,1 0,1 . 0,4 0,3 0,1 4,3 3,5 0,8 37,6 21,1 4,5 16,6 17,5 5,2 12,3 4,0 3,2 0,8 0,3 0,3 0,0 5,1 3,2 1,9 22,4 7,0 16,5 3,4 2,0 1,4 0,4 0,2 0,2 1,5 0,9 0,7 2,2 1,4 0,8 1,3 0,7 0,5 4,0 1,5 2,5 50,9 0,5 8,8 3,5 7,5 12,5 19,7 24,6 15,5 11,9 6,9 5,2 1,7 1,1 0,3 0,7 0,7 0,3 0,4 1,0 0,2 0,8 0,5 0,1 0,4 1,3 0,5 0,8
Leeftijd: 15 tot 25 jaar Waarde 2019 17,4 2,9 1,8 12,6 4,3 17,6 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 . 5,7 4,4 1,3 32,1 20,3 3,0 11,4 14,7 3,9 10,7 5,2 4,0 1,2 0,5 0,4 0,0 6,2 3,9 2,2 10,4 2,9 7,5 1,2 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 1,7 0,9 0,8 3,9 2,4 1,5 1,1 0,7 0,4 7,9 2,9 5,0 58,3 . 6,4 1,5 3,9 22,0 24,7 14,1 8,1 7,0 3,9 3,2 0,8 2,8 0,8 2,0 0,9 0,4 0,5 1,7 0,4 1,3 1,3 0,4 1,0 2,5 1,1 1,5
Leeftijd: 25 tot 45 jaar Waarde 2019 16,1 2,5 1,5 9,7 6,4 15,6 0,5 0,4 0,1 88,4 20,1 80,2 7,8 16,7 11,5 5,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 6,5 5,3 1,2 40,6 26,4 4,9 14,7 22,7 7,2 15,5 6,1 4,9 1,1 0,4 0,4 0,1 6,4 4,3 2,1 17,1 5,5 12,5 2,3 1,1 1,3 0,4 0,2 0,2 1,9 1,1 0,7 3,3 2,1 1,1 1,3 0,8 0,5 4,3 1,6 2,7 47,4 0,8 11,4 3,4 7,3 8,0 20,3 24,3 15,8 11,6 7,3 5,6 1,7 1,2 0,4 0,8 0,9 0,4 0,5 1,2 0,3 0,9 0,7 0,2 0,5 1,2 0,5 0,8
Leeftijd: 45 tot 65 jaar Waarde 2019 13,5 1,9 1,4 8,1 5,5 12,4 0,7 0,5 0,2 88,4 27,1 75,5 8,6 22,1 18,0 4,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,4 0,1 4,4 3,6 0,8 39,6 21,5 4,6 19,6 19,0 6,0 13,0 4,1 3,4 0,7 0,3 0,2 0,1 5,3 3,3 2,0 26,7 7,6 20,6 4,3 2,6 1,7 0,6 0,3 0,3 1,6 0,9 0,7 1,6 1,1 0,6 1,6 0,9 0,7 3,8 1,3 2,5 29,5 . 4,3 3,3 6,6 4,8 10,2 26,8 15,5 13,5 7,1 4,9 2,2 0,6 0,2 0,4 1,4 0,5 0,9 0,5 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 1,3 0,5 0,8
Leeftijd: 65 jaar of ouder Waarde 2019 8,2 0,8 0,5 5,3 3,2 7,2 0,4 0,3 0,1 90,2 28,7 77,7 6,8 24,0 20,9 3,0 0,1 0,1 . 0,4 0,2 0,1 1,5 1,2 0,3 38,8 19,6 6,6 18,8 15,3 6,0 9,4 1,4 1,1 0,3 0,1 0,1 0,0 4,1 2,2 1,9 31,3 7,1 25,6 3,3 2,0 1,3 0,7 0,4 0,3 1,4 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 1,4 0,7 0,7 2,1 0,7 1,3 20,0 . . 2,5 7,5 0,7 7,9 27,4 13,2 16,2 4,8 2,0 2,8 0,3 0,1 0,1 0,8 0,3 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,2 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens