Logistieke hotspots

Elk jaar stelt een panel van logistieke experts voor logistiek.nl een top 25 van logistieke hotspots samen op basis van diverse criteria. In dit artikel geeft het CBS voor de top vijf het vervoer weer, uitgedrukt in vervoerd gewicht en aantal containers en hoe zich dit verhoudt met de overige gebieden in Nederland.

Criteria bij de samenstelling van deze lijst zijn de beschikbaarheid van geschikt personeel, beschikbaarheid van voldoende bouwgrond en geschikte panden, medewerking van overheid/gemeenten, inzetbaarheid en motivatie van medewerkers, aanwezigheid van goede infrastructuur en bereikbaarheid van logistieke knooppunten.

In 2018 zijn de volgende gebieden uitgeroepen tot de top vijf logistieke hotspots:

Hotspot                          COROP-gebied

1. West-Brabant          West-Noord-Brabant
2. Tilburg-Waalwijk  Midden-Noord-Brabant
3. Venlo-Venray         Noord-Limburg
4. Rivierenland           Zuidwest-Gelderland
5. Utrecht                      Utrecht (prv)

Voor dit nieuwsbericht is het niveau van de COROP-gebieden gehanteerd, waarin de logistieke hotspots liggen. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. De namen die in dit artikel zijn gehanteerd zijn die van de hotspots, niet die van de COROP-gebieden waar ze in liggen. (In het geval van ‘Utrecht’ vallen ze samen.)