Conventionele en hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie komt voort uit bronnen die door het verbruik niet raken uitgeput. Onderscheiden worden windenergie, zonne-energie, aardwarmte, waterkracht en de verbranding van biomassa. Biomassa hoort er ook bij omdat voor het verbrande materiaal in principe gelijke aantallen bomen en planten zijn gekweekt. Conventionele energie komt vooral voort uit de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolieproducten, aardgas en steenkolen. Ook kernenergie wordt ertoe gerekend.