Gescheiden

In het onderzoek zijn alle stellen betrokken die in 2003 zijn gaan samenwonen, gehuwd of ongehuwd. Het aandeel intacte relaties is vastgesteld met behulp van Kaplan-Meier survival curves. Een scheiding is gedefinieerd op basis van de woonsituatie. Indien beide partners aan het eind van een bepaald jaar niet meer op hetzelfde adres woonden en ook een jaar later niet weer bij elkaar woonden, is een scheiding voor het betreffende jaar vastgesteld. Voorbeeld: als een stel op 31 december 2004 op hetzelfde adres woonde maar op 31 december 2005 niet meer, dan is de scheiding vastgesteld voor 2005. Indien beide partners op 31 december 2006 toch weer op hetzelfde adres woonden, is geen scheiding vastgesteld voor 2005. Ook bij huwelijken is dus geen rekening gehouden met de juridische ontbinding, maar alleen naar de feitelijke woonsituatie van beide partners. De analyse van in stand gebleven huwelijken na acht jaar bevat alle stellen die in 2003 ongehuwd of gehuwd zijn gaan samenwonen en tussen 2003 en 2015 zijn getrouwd. Ook hierbij zijn de scheidingen vastgesteld met behulp van Kaplan-Meier survival curves.