Turkse, Marokkaanse, Nederlandse relaties even stabiel

© ANP
Bijna drie kwart van de stellen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is na twaalf jaar nog bij elkaar. Dat is even vaak als stellen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS in het Jaarrapport Integratie 2018.

Van alle stellen die in 2003 gehuwd of ongehuwd gingen samenwonen is onderzocht welk deel aan het einde van 2015 is gescheiden. Het blijkt dat bijna drie kwart van de paren met twee partners met Turkse migratieachtergrond of twee partners met een Marokkaanse achtergrond na twaalf jaar nog bij elkaar is. Dat is even vaak als koppels met een Nederlandse achtergrond. Stellen met twee partners van Surinaamse of Antilliaanse herkomst scheiden aanzienlijk vaker. Na twaalf jaar was ongeveer de helft uit elkaar.

In stand gebleven relaties na 12 jaar, 31-12-2015
 Relatie in stand (%)
Beiden Nederlands 1) 74,1
Beiden Turks73,2
Beiden Marokkaans74,5
Beiden Surinaams53,5
Beiden Antilliaans47,7
Man Turks, vrouw Nederlands42,9
Vrouw Turks, man Nederlands67,4
Man Marokkaans, vrouw Nederlands41,6
Vrouw Marokkaans, man Nederlands55,4
Man Surinaams, vrouw Nederlands54,4
Vrouw Surinaams, man Nederlands60,7
Man Antilliaans, vrouw Nederlands49,2
Vrouw Antilliaans, man Nederlands64,4
1) Nederlands (Turks, Marokkaans) is hier: Nederlandse (Turkse, Marokkaanse) achtergrond

Gemengde relaties minder stabiel

Het minst stabiel zijn gemengde stellen van een man met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en een vrouw met een Nederlandse achtergrond. Van deze stellen is na twaalf jaar nog iets meer dan 40 procent bij elkaar. Gemengde stellen van een Turkse of Marokkaanse vrouw en een man met een Nederlandse achtergrond komen minder vaak voor, maar eindigen minder vaak in een scheiding. De stabiliteit van deze relaties varieert van 55 procent (Marokkaanse vrouw, Nederlandse man) tot 67 procent (Turkse vrouw, Nederlandse man).

Huwelijken van Nederlandse partners meest stabiel

Ook is onderzocht hoeveel huwelijken acht jaar na de bruiloft nog intact zijn. Het blijkt dat huwelijken van twee Nederlandse partners het meest stabiel zijn. Van hen is 13 procent in de eerste acht jaar gescheiden. Van de huwelijksparen met twee Turkse of twee Marokkaanse partners is na dezelfde huwelijksduur 19 procent uit elkaar. Huwelijken van een Marokkaanse of Turkse man met een Nederlandse vrouw zijn het minst stabiel. Na acht jaar is 44 procent van deze huwelijken ontbonden.

In stand gebleven huwelijken na 8 jaar, 31-12-2015
 Huwelijk in stand (%)
Beiden Nederlands 1) 86,9
Beiden Turks80,9
Beiden Marokkaans80,9
Beiden Surinaams71,3
Beiden Antilliaans75,8
Man Turks, vrouw Nederlands55,7
Vrouw Turks, man Nederlands83,2
Man Marokkaans, vrouw Nederlands55,9
Vrouw Marokkaans, man Nederlands66,8
Man Surinaams, vrouw Nederlands76,7
Vrouw Surinaams, man Nederlands77,9
Man Antilliaans, vrouw Nederlands74,3
Vrouw Antilliaans, man Nederlands84,4
1) Nederlands (Turks, Marokkaans) is hier: met Nederlandse (Turkse, Marokkaanse) achtergrond.