Bbl en bol

Binnen het mbo zijn twee leerwegen mogelijk, de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De leerwegen verschillen in de manier waarop school en stages in de praktijk worden gecombineerd. Bij de bol zit de leerling het grootste deel van de opleiding op school. Bij de bbl werkt een leerling in een bedrijf en volgt een of twee dagen per week school. (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/opleidingen-niveaus-en-leerwegen-in-het-mbo)
Terug naar artikel