Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering

© Hollandse Hoogte / Evert van Moort
In 2017/’18 volgden bijna een half miljoen mensen een mbo-opleiding. Dat is meer dan bij het hbo of wo. Van de 127 duizend studenten die in 2016/’17 begonnen aan een mbo-opleiding kwamen 108 duizend van een vooropleiding (meest vmbo) en waren 12,5 duizend daarvoor werkende of uitkeringsontvanger. Deze laatste groep koos vooral voor zorgopleidingen. Dat meldt het CBS in het kader van de dag van het mbo.

Ingeschreven studenten
 Mbo (x 1 000)Hbo (x 1 000)Wo (x 1 000)
2005/'06491,7356,9205,9
2006/'07505,8366,7208,6
2007/'08521,2374,8212,7
2008/'09526383,7220,5
2009/'10535,8403,3233,2
2010/'11545,6416,6242,4
2011/'12534,6423,9245,4
2012/'13525,3421,7241,4
2013/'14512,2440,3250,2
2014/'15491,7446,4255,7
2015/'16484,1442,6261,2
2016/'17491,9446,6268
2017/
'18*
496,7452,7280,1
*Voorlopige cijfers

Drie kwart van de werkenden en uitkeringsontvangers die in 2016/’17 aan een mbo-opleiding begonnen, waren 25 jaar of ouder. Van deze groep  kozen 9 op de 10 voor de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo. Hierbij combineren ze werk met een of twee dagen per week school.

Instroom in het mbo vanuit werk en/of uitkering, 2016/'17
 Instroom vanuit werk en/of uitkering (%)
15 tot 20 jaar6,9
20 tot 25 jaar16,9
25 tot 30 jaar9,2
30 tot 35 jaar9,8
35 tot 40 jaar12,5
40 tot 45 jaar13,7
45 tot 50 jaar14,3
50 jaar of ouder16,8

Mbo zorg en welzijn populairst onder werkenden en uitkeringsontvangers

Van de instromende werkenden en uitkeringsontvangers koos 40 procent voor een opleiding in de sector zorg en welzijn. Daarna is techniek (22 procent) het populairst. Van de mbo’ers die instroomden vanuit een opleiding was economie (36 procent) de meest populaire sector.

Instroom in het mbo naar sector, 2016/'17
 Vanuit werk en/of uitkering (%)Vanuit onderwijs (%)
Zorg&Welzijn39,828,6
Techniek22,325
Economie17,535,7
Landbouw3,95,4
Combinatie16,55,2

Een derde beroepsbevolking heeft onderwijsniveau mbo-2, -3 of -4

Van de beroepsbevolking had 33 procent in 2017 mbo-2, -3 of -4 als hoogst behaalde onderwijsniveau. In 2003 was dit ongeveer net zo hoog. Deze diploma’s gelden als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dit is niet het geval voor vmbo en mbo-1. Het aandeel mensen zonder startkwalificatie is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. De groep mensen met een diploma op hbo-niveau of hoger is gegroeid.

Hoogst behaalde onderwijsniveau
 Basisonderwijs, vmbo, mbo-1, havo-, vwo-onderbouw (% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar)Mbo-2, -3, -4 (% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar)Havo, vwo (% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar)Hbo, wo (% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar)
2003241327408432125
2017191429268333232