Uurloon

Het uurloon is het overeengekomen brutoloon (exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen). Per uurloonklasse is het aantal banen vastgesteld dat in deze klasse valt.