Bijna 80 duizend werknemers uit buurlanden in 2016

© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
Van de 7,9 miljoen werknemersbanen die Nederland in december 2016 telde, werd ongeveer 1 procent vervuld door werknemers die in België of Duitsland woonden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit registraties.

Het gaat om 40 duizend werknemers die in België woonden en 38 duizend die pendelden vanuit Duitsland. In veel gevallen hadden ze de Nederlandse nationaliteit. Van de Belgische forensen die een baan hadden in Nederland waren er 23 duizend Nederlands en 15 duizend Belgisch. Behalve Nederlanders (17 duizend) en Duitsers (14 duizend) waren er onder de werknemers uit de Bondsrepubliek ook 4 duizend Polen.
De werknemers uit België werkten vooral in de provincies Noord-Brabant (38 procent) en Limburg (30 procent). De resterende 32 procent was werkzaam in de overige provincies. De werknemers uit Duitsland werkten vooral in Limburg (28 procent) en Gelderland (22 procent).

Werknemers uit Duitsland, 2016
ProvincieWerknemers uit Duitsland
Groningen (PV)1100
Friesland (PV)400
Drenthe (PV)1200
Overijssel (PV)4900
Flevoland (PV)200
Gelderland (PV)8200
Utrecht (PV)1300
Noord-Holland (PV)2400
Zuid-Holland (PV)2600
Zeeland (PV)100
Noord-Brabant (PV)3800
Limburg (PV)10400

Werknemers uit Belgie, 2016
ProvincieWerknemers uit Belgie
Groningen (PV)300
Friesland (PV)200
Drenthe (PV)200
Overijssel (PV)500
Flevoland (PV)200
Gelderland (PV)1200
Utrecht (PV)1300
Noord-Holland (PV)2600
Zuid-Holland (PV)4100
Zeeland (PV)2200
Noord-Brabant (PV)14800
Limburg (PV)11800

Werknemers uit België en Duitsland vaker in industrie

Bij een vergelijking tussen werknemers uit Nederland, België en Duitsland, wijkt de laatste groep het meest af als het gaat om de verdeling over de verschillende bedrijfstakken. Bij werknemers uit Nederland en België is die verdeling vergelijkbaar, al werkten de ‘Belgen’ bijna twee keer zo vaak in de industrie. Ook Duitse pendelaars werkten vaker in de industrie, maar vooral in de verhuur en overige zakelijke diensten was hun aandeel flink groter. Hieronder vallen onder meer de uitzendbureaus en payrollbedrijven. Ruim een kwart was werkzaam in deze bedrijfstak.

Werknemers naar bedrijfstak en woonland, 2016
 Nederland (%)België (%)Duitsland (%)
Industrie9,318,717,3
Vervoer en opslag4,64,79,0
Financiële dienstverlening3,54,01,6
Verhuur en overige zakelijke diensten11,49,927,0
Gezondheids- en welzijnszorg16,714,77,1

Werknemers uit België vaker hoge uurlonen

Bij een vergelijking van de uurlonen zijn de werknemers uit Duitsland vaker dan hun collega’s uit Nederland te vinden in de lagere uurloonklassen (10 tot 20 euro per uur). Dit heeft te maken met het feit dat een groot aantal van deze werknemers uitzendkracht is. Werknemers uit België zijn juist ondervertegenwoordigd bij de groepen die het minst verdienen en horen naar verhouding vaker bij degenen met de hogere uurlonen.

Werknemers naar uurlooncategorie en woonland, 2016
UurloonklasseNederland (%)België (%)Duitsland (%)
0-9 euro12,54,57,5
10-14 euro23,216,234,2
15-19 euro22,620,824,4
20-24 euro16,91913,7
25-29 euro10,412,77,5
30-34 euro5,47,74,2
35-39 euro3,252,5
40-44 euro1,93,41,4
45-49 euro1,22,31,1
50-54 euro0,81,90,8
55-59 euro0,51,20,5
60-64 euro0,41,10,4
65-69 euro0,30,80,3
70 euro of meer0,93,51,6

Meer mannen onder werknemers uit buitenland

De man-vrouwverhouding van de Duitse en Belgische pendelaars verschilde met die van de werknemers uit Nederland. Terwijl in Nederland de verhouding met 52 procent mannen en 48 procent vrouwen redelijk evenwichtig was, waren bij de werknemers uit Duitsland en België de mannen duidelijk in de meerderheid met respectievelijk 68 procent en 61 procent.