Baan

Een baan betreft een arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid, waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat. In dit onderzoek zijn ook stages, deeltijdbanen en banen met weinig uren meegenomen. Arbeid als zelfstandige, overige arbeid (freelancers, etc.) of arbeid in het buitenland telt niet mee als baan. Bij de bepaling van het aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur.