Voorlopige cijfers vergeleken

In dit bericht worden de voorlopige cijfers van 2018 vergeleken met de voorlopige cijfers tot en met het derde kwartaal van 2017. Op StatLine zijn deze cijfers inmiddels vervangen door de definitieve cijfers. De definitieve cijfers worden pas na afloop van het verslagjaar vastgesteld. Alle berichten over demografische gebeurtenissen die tot 15 februari in het volgende jaar binnen zijn gekomen, worden daarin meegeteld. Zie voor meer informatie de korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek