Aangelande vis

Het gaat in dit artikel om de hoeveelheid vis die in Nederlandse havens aan wal is gebracht, met inbegrip van schaal- en schelpdieren exclusief mosselen en oesters. Bijvangsten van vissoorten die in relatief geringe hoeveelheden aan wal zijn gebracht, zijn niet meegeteld. Ook gekweekte vis telt niet mee.