Meer verse zeevis naar Nederlandse havens

© Hollandse Hoogte / Martijn de Jonge
In 2017 is bijna 25 procent meer vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht dan in 2016. In totaal ging het om ongeveer 491 miljoen kilo. In de eerste negen maanden van 2018 was de hoeveelheid aangelande vis vrijwel identiek aan die in 2017. Dit meldt het CBS.

Van 2005 tot 2015 daalden de hoeveelheden aan land gebrachte vis voortdurend. In 2015 werd deze trend verbroken en verdubbelde de opbrengst ten opzichte van een jaar eerder. Na 2015 kwamen de opbrengsten niet meer zo hoog uit als in dat jaar, maar ze bleven vooralsnog hoger dan in 2014. De hoeveelheid aangelande vis wordt in belangrijke mate bepaald door in Europees verband per soort vastgestelde quota.

Aangelande vis1
 Vanaf trawlers (mln kg)Vanaf kotters (mln kg)
2002398,3120,2
2003468,5119,2
2004493,8114,1
2005546,1108,7
2006504,9100,4
2007453,9105,7
2008371,2100,1
2009336138,6
2010337,187,9
2011283,481,9
201228469,5
2013223,868,2
2014205,863,3
2015462,693,5
2016321,475,3
2017*423,667
*Voorlopige cijfers 1Exclusief soorten die in geringe hoeveelheden aan land worden gebracht.

De  hoeveelheid aangelande vis wordt gedomineerd door trawlers, die de vis diepgevroren aan land brengen. Trawlers zijn goed voor ongeveer 80 procent van de in Nederland aan land gebrachte vis. Met name de vangst van haring, makreel, blauwe wijting en sardines is na 2014 op een hoger niveau komen te liggen. Trawlers richten zich op in diepere wateren rondzwemmende scholen vis.

Top-5 (2017) vanaf trawlers aangelande vis
 Haring (mln kg)Blauwe wijting (mln kg)Makreel (mln kg)Horsmakreel (mln kg)Sardines (mln kg)
2002151,651,585,492,117,7
2003179,778,180,5108,321,9
2004195,5108,769,8105,614,3
200522815649,9104,28,1
2006174,9154,549,4105,920,2
2007159,6138,15490,811,5
2008102,7114,349,59410,8
2009107,348,167,29518,5
201089,548,167,31239,2
201186,24,868114,210,2
201299,133,738,499,513,2
20139047,120,7623,9
201485,338,646,132,73,2
2015172,6101,9113,557,117,6
2016127,26558,733,636,9
2017*152122,876,142,430,3
*Voorlopige cijfers

Naast trawlers wordt er commercieel gevist met kotters. Deze richten zich op bodemvisserij in de kustwateren. Dit werd tot voor kort vooral met de zogeheten boomkor gedaan, maar de laatste jaren zetten kotters ook andere technieken in zoals de pulsvisserij.

Net als de trawlers brachten ook de kotters in 2015 veel meer vis aan land dan in de jaren daarvoor. In 2016 en 2017 nam de opbrengst weer af. De piek in de hoeveelheid aangelande vis en de daling daarna hangt sterk samen met de variatie in de opbrengst van schol. Hiervan worden verreweg de meeste kilo’s aan land gebracht.

Top-3 (2017) vanaf kotters aangelande vis en kabeljauw
 Schol (mln kg)Noordzeegarnalen (mln kg)Tong (mln kg)Kabeljauw (mln kg)
200259,97,422,27,6
200358,710,324,14,4
2004559,624,93,4
200551,89,721,92,8
200649,19,816,22,7
200747,58,719,93
20084610,918,23,2
200948,415,118,14,5
201045,11410,23,4
201143,913,38,82
201235,611,99,41,5
201332,915,59,90,7
201425,719,18,70,6
201549,716,710,31,5
201635,316,29,61,3
2017*32,211,99,20,6
*Voorlopige cijfers

In de maanden januari–september 2018 lag de hoeveelheid aangelande vis een kleine 2 procent hoger dan een jaar eerder. Gezien de schommelingen kan gesteld worden dat de hoeveelheden in 2017 en 2018 vergelijkbaar waren. Van sommige soorten week de hoeveelheid die werd aangeland sterk af. Met name de hoeveelheid sardines, gewone makreel en horsmakreel daalde in 2018, de hoeveelheid garnalen verdubbelde daarentegen. Ook is meer blauwe wijting aan land gebracht.

Aangelande vis, januari t/m september 20181
 Verandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Noordzeegarnalen99,9
Blauwe wijting25,8
Schar15,7
Haring11,5
Tong-12,1
Schol-19,8
Horsmakreel-30,6
Sardines-35,3
Makreel-37,3
1Tien meest gevangen vissen naar gewicht; voorlopige cijfers.