Omzet transportsector blijft groeien

De omzet in de transportsector was in het tweede kwartaal van 2018 4,5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Daarmee zet de omzetstijging door die anderhalf jaar geleden begon. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
jaarkwartaalmutatie (% mutatie t.o.v. een jaar eerder)
20131e kwartaal0,1
20132e kwartaal-0,2
20133e kwartaal1,4
20134e kwartaal1,9
20141e kwartaal1,6
20142e kwartaal2,4
20143e kwartaal2,7
20144e kwartaal2,1
20151e kwartaal2,4
20152e kwartaal2,2
20153e kwartaal2
20154e kwartaal3,3
20161e kwartaal0,8
20162e kwartaal-0,7
20163e kwartaal-1,8
20164e kwartaal0,1
20171e kwartaal4,5
20172e kwartaal4,5
20173e kwartaal4,7
20174e kwartaal4,7
20181e kwartaal3,8
20182e kwartaal4,5
2018
2018

Bij dienstverleners voor vervoer over water, waaronder havenbedrijven, de loodsdiensten, bergings- en duikbedrijven lag de omzet bijna 10 procent hoger, van alle deelsectoren het grootste verschil met vorig jaar. Zij worden op de voet gevolgd door de koeriers en de opslagbedrijven, met ruim 9 procent meer omzet. Bij de grootste tak in de transportsector, de goederenwegvervoerders, was de omzet 6 procent hoger. Het kleinste positieve verschil, 2 procent, deed zich voor bij de expediteurs, wat omzet betreft de tweede tak in het transport. Alleen bij de zeevaartbedrijven lag de omzet lager dan een jaar eerder (-2,4 procent).

Omzetontwikkeling deelsectoren transport
Deelsectormutatie (% mutatie t.o.v. 2017)
Zeevaart-2,4
Expediteurs2
Dienstverlening vervoer door de lucht5,7
Goederenwegvervoer6
Bus-, tram- en metrovervoer7,4
Opslag9,2
Koeriersdiensten9,3
Dienstverlening vervoer over water9,9

Meer omzet luchthavens door toename reizigers

De omzet van de dienstverleners voor het vervoer door de lucht, waaronder ook de luchthavens vallen, lag bijna 6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Vooral de toename van het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de luchthavens heeft hieraan bijgedragen. In het tweede kwartaal van 2018 verwerkten de Nederlandse luchthavens 21,2 miljoen reizigers, 4 procent meer dan vorig jaar. Het merendeel (74 procent) van de passagiers kwam van of ging naar Europese bestemmingen. Iets meer dan de helft van intercontinentale reizigers had als reisdoel of herkomst het continent Amerika.
De luchtvaartmaatschappijen realiseerden in het tweede kwartaal van 2018 4,3 procent meer omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Zowel in het passagiers- als in het goederenvervoer lag de omzet hoger.

Ontwikkeling omzet en passagiers luchthavens
jaarkwartaalOmzet (2015 = 100)Passagiers (2015 = 100)
20151e kwartaal8478,6
20152e kwartaal103,6107,4
20153e kwartaal111,7119,4
20154e kwartaal100,794,7
20161e kwartaal8988,2
20162e kwartaal102,8114,2
20163e kwartaal110,6128,5
20164e kwartaal100,4104,1
20171e kwartaal90,896,1
20172e kwartaal105,2126,4
20173e kwartaal113137,3
20174e kwartaal99,1111,8
20181e kwartaal89,9104
20182e kwartaal111,2131,4

Vraag naar personeel neemt toe

Slechts 16 procent van de bedrijven verwacht in het derde kwartaal van 2018 meer personeel in dienst te nemen. Ongeveer drie kwart van de bedrijven verwacht geen nieuw personeel aan te zullen nemen. Het wordt voor de transportbedrijven moeilijker om personeel te werven. In het tweede kwartaal stonden er bijna 12,5 duizend vacatures open tegen een kleine 8,5 duizend vorig jaar.


De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.