Omzet transportsector blijft groeien

De omzet in de transportsector was in het tweede kwartaal van 2018 4,5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Daarmee zet de omzetstijging door die anderhalf jaar geleden begon. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (% mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
2013 1e kwartaal0,1
2013 2e kwartaal-0,2
2013 3e kwartaal1,4
2013 4e kwartaal1,9
2014 1e kwartaal1,6
2014 2e kwartaal2,4
2014 3e kwartaal2,7
2014 4e kwartaal2,1
2015 1e kwartaal2,4
2015 2e kwartaal2,2
2015 3e kwartaal2
2015 4e kwartaal3,3
2016 1e kwartaal0,8
2016 2e kwartaal-0,7
2016 3e kwartaal-1,8
2016 4e kwartaal0,1
2017 1e kwartaal4,5
2017 2e kwartaal4,5
2017 3e kwartaal4,7
2017 4e kwartaal4,7
2018 1e kwartaal3,8
2018 2e kwartaal4,5
2018
2018

Bij dienstverleners voor vervoer over water, waaronder havenbedrijven, de loodsdiensten, bergings- en duikbedrijven lag de omzet bijna 10 procent hoger, van alle deelsectoren het grootste verschil met vorig jaar. Zij worden op de voet gevolgd door de koeriers en de opslagbedrijven, met ruim 9 procent meer omzet. Bij de grootste tak in de transportsector, de goederenwegvervoerders, was de omzet 6 procent hoger. Het kleinste positieve verschil, 2 procent, deed zich voor bij de expediteurs, wat omzet betreft de tweede tak in het transport. Alleen bij de zeevaartbedrijven lag de omzet lager dan een jaar eerder (-2,4 procent).

Omzetontwikkeling deelsectoren transport (% mutatie t.o.v. 2017)
 mutatie
Zeevaart-2,4
Expediteurs2
Dienstverlening vervoer door de lucht5,7
Goederenwegvervoer6
Bus-, tram- en metrovervoer7,4
Opslag9,2
Koeriersdiensten9,3
Dienstverlening vervoer over water9,9

Meer omzet luchthavens door toename reizigers

De omzet van de dienstverleners voor het vervoer door de lucht, waaronder ook de luchthavens vallen, lag bijna 6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Vooral de toename van het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de luchthavens heeft hieraan bijgedragen. In het tweede kwartaal van 2018 verwerkten de Nederlandse luchthavens 21,2 miljoen reizigers, 4 procent meer dan vorig jaar. Het merendeel (74 procent) van de passagiers kwam van of ging naar Europese bestemmingen. Iets meer dan de helft van intercontinentale reizigers had als reisdoel of herkomst het continent Amerika.
De luchtvaartmaatschappijen realiseerden in het tweede kwartaal van 2018 4,3 procent meer omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Zowel in het passagiers- als in het goederenvervoer lag de omzet hoger.

Ontwikkeling omzet en passagiers luchthavens (2015 = 100)
 OmzetPassagiers
2015 1e kwartaal8478,6
2015 2e kwartaal103,6107,4
2015 3e kwartaal111,7119,4
2015 4e kwartaal100,794,7
2016 1e kwartaal8988,2
2016 2e kwartaal102,8114,2
2016 3e kwartaal110,6128,5
2016 4e kwartaal100,4104,1
2017 1e kwartaal90,896,1
2017 2e kwartaal105,2126,4
2017 3e kwartaal113137,3
2017 4e kwartaal99,1111,8
2018 1e kwartaal89,9104
2018 2e kwartaal111,2131,4

Vraag naar personeel neemt toe

Slechts 16 procent van de bedrijven verwacht in het derde kwartaal van 2018 meer personeel in dienst te nemen. Ongeveer drie kwart van de bedrijven verwacht geen nieuw personeel aan te zullen nemen. Het wordt voor de transportbedrijven moeilijker om personeel te werven. In het tweede kwartaal stonden er bijna 12,5 duizend vacatures open tegen een kleine 8,5 duizend vorig jaar.


De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.