Consumentenprijzen stijgen in augustus met 2,3 procent

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
In augustus waren consumentengoederen en -diensten 2,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in bijna vijf jaar. In juli was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 2,1 procent, meldt het CBS.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijzenindex (CPI)
jaarmaandmutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014januari1,4
2014februari1,1
2014maart0,8
2014april1,2
2014mei0,8
2014juni0,9
2014juli0,9
2014augustus1
2014september0,9
2014oktober1,1
2014november1
2014december0,7
2015januari0
2015februari0,2
2015maart0,4
2015april0,6
2015mei1,1
2015juni1
2015juli1
2015augustus0,8
2015september0,6
2015oktober0,6
2015november0,7
2015december0,7
2016januari0,6
2016februari0,6
2016maart0,6
2016april0
2016mei0
2016juni0
2016juli-0,2
2016augustus0,2
2016september0,1
2016oktober0,4
2016november0,6
2016december1
2017januari1,7
2017februari1,8
2017maart1,1
2017april1,6
2017mei1,1
2017juni1,1
2017juli1,3
2017augustus1,4
2017september1,5
2017oktober1,3
2017november1,5
2017december1,3
2018januari1,5
2018februari1,2
2018maart1
2018april1,1
2018mei1,7
2018juni1,7
2018juli2,1
2018augustus2,3

Kleding en voeding duurder

De stijging van consumentenprijzen was in augustus groter dan in juli. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en voedingsmiddelen.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 Augustus (%-punt)Juli (%-punt)
Totaal2,32,1
Huisvesting, water
en energie
0,870,88
Vervoer0,590,55
Diverse goederen en
diensten
0,250,22
Consumptie in
het buitenland
0,210,19
Horeca0,180,15
Kleding en schoeisel0,10,06
Alcoholhoudende dranken en
tabak
0,070,08
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,050,01

Consumentenprijzen in Nederland stijgen harder dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In augustus waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 2,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in juli nog 1,9 procent. In de eurozone nam de prijsstijging af van 2,1 naar 2,0 procent. Voor het eerst na februari dit jaar was de stijging van consumentenprijzen in Nederland groter dan in de eurozone.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
jaarmaandNederland (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)Eurozone (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2014januari0,80,8
2014februari0,40,7
2014maart0,10,5
2014april0,60,7
2014mei0,10,5
2014juni0,30,5
2014juli0,30,4
2014augustus0,40,4
2014september0,30,3
2014oktober0,40,4
2014november0,30,3
2014december-0,1-0,2
2015januari-0,7-0,6
2015februari-0,5-0,3
2015maart-0,3-0,1
2015april00
2015mei0,70,3
2015juni0,50,2
2015juli0,80,2
2015augustus0,40,1
2015september0,3-0,1
2015oktober0,40,1
2015november0,40,1
2015december0,50,2
2016januari0,20,3
2016februari0,3-0,2
2016maart0,50
2016april-0,2-0,2
2016mei-0,2-0,1
2016juni-0,20,1
2016juli-0,60,2
2016augustus0,10,2
2016september-0,10,4
2016oktober0,30,5
2016november0,40,6
2016december0,71,1
2017januari1,61,8
2017februari1,72
2017maart0,61,5
2017april1,41,9
2017mei0,71,4
2017juni11,3
2017juli1,51,3
2017augustus1,51,5
2017september1,41,5
2017oktober1,31,4
2017november1,51,5
2017december1,21,4
2018januari1,51,3
2018februari1,31,1
2018maart11,3
2018april11,3
2018mei1,91,9
2018juni1,72
2018juli1,92,1
2018augustus2,12


De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.