Consumentenprijzen stijgen in augustus met 2,3 procent

© Hollandse Hoogte
In augustus waren consumentengoederen en -diensten 2,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in bijna vijf jaar. In juli was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 2,1 procent, meldt het CBS.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijzenindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
2014 januari1,4
2014 februari1,1
2014 maart0,8
2014 april1,2
2014 mei0,8
2014 juni0,9
2014 juli0,9
2014 augustus1
2014 september0,9
2014 oktober1,1
2014 november1
2014 december0,7
2015 januari0
2015 februari0,2
2015 maart0,4
2015 april0,6
2015 mei1,1
2015 juni1
2015 juli1
2015 augustus0,8
2015 september0,6
2015 oktober0,6
2015 november0,7
2015 december0,7
2016 januari0,6
2016 februari0,6
2016 maart0,6
2016 april0
2016 mei0
2016 juni0
2016 juli-0,2
2016 augustus0,2
2016 september0,1
2016 oktober0,4
2016 november0,6
2016 december1
2017 januari1,7
2017 februari1,8
2017 maart1,1
2017 april1,6
2017 mei1,1
2017 juni1,1
2017 juli1,3
2017 augustus1,4
2017 september1,5
2017 oktober1,3
2017 november1,5
2017 december1,3
2018 januari1,5
2018 februari1,2
2018 maart1
2018 april1,1
2018 mei1,7
2018 juni1,7
2018 juli2,1
2018 augustus2,3

Kleding en voeding duurder

De stijging van consumentenprijzen was in augustus groter dan in juli. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en voedingsmiddelen.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 AugustusJuli
Totaal2,32,1
Huisvesting, water
en energie
0,870,88
Vervoer0,590,55
Diverse goederen en
diensten
0,250,22
Consumptie in
het buitenland
0,210,19
Horeca0,180,15
Kleding en schoeisel0,10,06
Alcoholhoudende dranken en
tabak
0,070,08
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,050,01

Consumentenprijzen in Nederland stijgen harder dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In augustus waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 2,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in juli nog 1,9 procent. In de eurozone nam de prijsstijging af van 2,1 naar 2,0 procent. Voor het eerst na februari dit jaar was de stijging van consumentenprijzen in Nederland groter dan in de eurozone.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 NederlandEurozone
2014 januari0,80,8
2014 februari0,40,7
2014 maart0,10,5
2014 april0,60,7
2014 mei0,10,5
2014 juni0,30,5
2014 juli0,30,4
2014 augustus0,40,4
2014 september0,30,3
2014 oktober0,40,4
2014 november0,30,3
2014 december-0,1-0,2
2015 januari-0,7-0,6
2015 februari-0,5-0,3
2015 maart-0,3-0,1
2015 april00
2015 mei0,70,3
2015 juni0,50,2
2015 juli0,80,2
2015 augustus0,40,1
2015 september0,3-0,1
2015 oktober0,40,1
2015 november0,40,1
2015 december0,50,2
2016 januari0,20,3
2016 februari0,3-0,2
2016 maart0,50
2016 april-0,2-0,2
2016 mei-0,2-0,1
2016 juni-0,20,1
2016 juli-0,60,2
2016 augustus0,10,2
2016 september-0,10,4
2016 oktober0,30,5
2016 november0,40,6
2016 december0,71,1
2017 januari1,61,8
2017 februari1,72
2017 maart0,61,5
2017 april1,41,9
2017 mei0,71,4
2017 juni11,3
2017 juli1,51,3
2017 augustus1,51,5
2017 september1,41,5
2017 oktober1,31,4
2017 november1,51,5
2017 december1,21,4
2018 januari1,51,3
2018 februari1,31,1
2018 maart11,3
2018 april11,3
2018 mei1,91,9
2018 juni1,72
2018 juli1,92,1
2018 augustus2,12


De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.