Lichte groei aantal wegvoertuigen

Vrachtwagens op de snelweg A15
© Hollandse Hoogte
Het aantal wegvoertuigen in Nederland is begin 2018, vergeleken met een jaar eerder, met 2 procent toegenomen. Op 1 januari stonden er 12,5 miljoen wegvoertuigen in ons land geregistreerd. Van bijna alle types nam het aantal toe. Vooral het aantal bestelwagens liet een groei zien. Ook zijn er meer elektrische bussen. Dat blijkt uit de laatste Jaarmonitor Wegvoertuigen van het CBS.

Verandering wegvoertuigenpark, 1 januari 2018
 % verandering t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. van een jaar eerder)
Bestelauto3,60
Zware vrachtvoertuigen2,41
Bromfietsen en motoren2,12
Aanhangwagens en opleggers1,88
Personenauto1,83
Bussen0,94
Speciale voertuigen-0,95

Het gros van alle wegvoertuigen(twee derde) bestond begin 2018 uit personenauto’s. In totaal telde Nederland er op 1 januari ruim 8,3 miljoen. Dat is 1,8 procent meer dan een jaar eerder. Bijna 90 procent van alle personenauto’s is in het bezit van particulieren. Dit is anders bij nieuwe personenauto’s, waarvan de helft in het bezit is van bedrijven. Bedrijven bezitten gemiddeld jongere auto’s dan particulieren. Ruim 90 procent is van na 2010, terwijl nog net geen derde van de auto’s in particulier bezit zo jong is.

In 2017 werden er in totaal 427 duizend personenauto’s verkocht; dat is 9 procent meer dan een jaar eerder.

Bedrijfsmotorvoertuigen
  (x 1 000)
20081082,523
20091101,432
20101094,211
20111079,993
20121065,799
20131043,415
20141023,614
20151019,585
20161032,819
20171058,767
20181092,291

Groei aantal bedrijfsmotorvoertuigen, vooral bestelwagens

Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark telde begin dit jaar 1,1 miljoen voertuigen. Dit is ruim 3 procent meer dan op 1 januari 2017. Deze groei komt met name door de toename van het aantal bestelauto’s. Vooral de verkoop van bestelauto’s liet een stijgende lijn zien. Van de 90 duizend nieuw verkochte bedrijfsmotorvoertuigen was ruim 80 procent een bestelwagen.

In 2017 werden 74 duizend nieuwe bestelauto’s verkocht, een toename van 5 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bestelautopark groeide voor het derde jaar op rij. Begin 2018 telde ons land ruim 883 duizend bestelauto’s.

Nieuw verkochte bedrijfsmotorvoertuigen
 Bestelauto (x 1 000)Trekker voor oplegger (x 1 000)Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) (x 1 000)Bus (x 1 000)Speciaal voertuig (x 1 000)
200780,211,015,311,162,02
200884,0612,316,361,232
200950,646,235,131,181,51
201049,475,693,80,71,14
201158,088,633,830,621,26
201256,018,213,40,781,12
201350,169,343,220,61,31
201451,477,362,690,670,92
201557,479,763,460,351,19
201670,4410,514,20,841,44
201773,79,734,210,891,36

Daling aantal vrachtauto’s stagneert

Nederland telde op 1 januari 2018 zo’n 140 duizend zware vrachtvoertuigen: 63 duizend vrachtauto’s en 77 duizend trekkers voor oplegger. Het aantal zware voertuigen nam met 2,4 procent toe in vergelijking met begin 2017. Deze stijging is bijna geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal trekkers voor oplegger, waarvan er bijna 3 duizend bijkwamen in 2017.

Het aantal vrachtauto’s nam het afgelopen jaar licht toe, waardoor de daling die in 2002 was ingezet is gestagneerd. Sinds 2012 zijn er meer trekkers voor oplegger dan vrachtauto’s.

Toename aantal (elektrische) bussen

Na jaren van krimp is het aantal bussen de laatste twee jaar weer iets gestegen. Begin dit jaar stonden er bijna 10 duizend bussen geregistreerd, een stijging van 1 procent vergeleken met een jaar eerder. In 2017 steeg het aantal bussen ook al, toen met 4 procent.

Het aantal elektrische bussen is in één jaar flink toegenomen. Op 1 januari 2018 waren er 321 elektrische bussen, 68 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel elektrisch aangedreven bussen op het totaal, dat voornamelijk op diesel rijdt, blijft echter laag. Het aandeel elektrisch was op 1 januari 2018 nog altijd maar 3,3 procent van het totaal aantal bussen.