Sterke stijging aantal volledig elektrische auto’s

© CBS
Nederland telde op 1 januari 2018 bijna 22 duizend volledig elektrische personenauto’s, bijna 60 procent meer dan een jaar eerder. De verkoop van volledig elektrische personenauto’s liet vorig jaar een sterke stijging zien. Het totale park van elektrische en plug-in hybride voertuigen nam in 2017 met bijna 9 procent toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Personenauto's met stekker op 1 januari
 Volledig elektrisch (FEV) ( x 1 000)Plug-in hybride (PHEV) ( x 1 000)
20144,6224,37
20157,4236,75
20169,9676,27
201713,7195,73
201821,8497,27
Bron: CBS, RDW
 

Op 1 januari 2018 stonden er in Nederland bijna 120 duizend zogenoemde stekkerauto’s geregistreerd. Het aantal volledig elektrisch aangedreven personenauto’s (FEV) groeide van bijna 14 duizend voertuigen op 1 januari 2017 naar bijna 22 duizend aan het begin van dit jaar. Het aantal plug-in hybride voertuigen (PHEV) nam in die periode met 1,6 procent toe naar 97 duizend personenauto’s.

Ondanks deze groeicijfers is slechts 1,4 procent van alle personenauto’s in het totale Nederlandse personenautopark een elektrisch of plug-in hybride voertuig. De groei van het totale park van stekkerauto’s was het laatste jaar minder sterk dan voorgaande jaren.

Van de ‘gewone’ hybride personenauto’s (HEV) -dus zonder stekker-, waren er op 1 januari 2018 ruim 150 duizend, een toename van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Nieuw verkochte personenauto's met stekker
 Volledig elektrisch (FEV) ( x 1 000)Plug-in hybride (PHEV) ( x 1 000)
20121,124,33
20132,7420,03
20143,7212,20
20153,5841,21
20164,2418,30
20178,231,78
Bron: CBS, RDW

Verdubbeling verkoop volledig elektrische auto’s

In 2017 werden 8,2 duizend nieuwe volledig elektrisch aangedreven personenauto’s verkocht, bijna twee keer zo veel als een jaar eerder. Het waren er voor het eerst ook meer dan het aantal nieuwe plug-in hybrides, waarvan er 1,8 duizend verkocht werden. Een jaar eerder was dat aantal nog tien keer zo hoog.

De sterk gedaalde verkoop van dit type auto’s hangt samen met de veranderde fiscale regelgeving voor emissieloze- of emissiearme auto’s, zoals de aanscherping van de bijtellingsregels. De aankondiging van de wijzigingen had in 2015 onder andere tot gevolg dat de aankoop van een nieuwe auto door de consument naar voren gehaald werd om optimaal van de (oudere) gunstige regeling te kunnen profiteren.

Voor elektrische auto’s (FEV) gold tot 2014 geen fiscale bijtelling, daarna werd deze 4 procent. De bijtelling voor de plug-in hybride (PHEV) steeg van 7 procent in 2015 naar 15 procent in 2016 en is vanaf 1 januari 2017 met 22 procent op gelijke hoogte als de bijtelling voor benzine- of dieselauto’s.

Nieuw verkochte personenauto's met stekker
 2017 (% van totaal nieuwe autoverkoop)2016 (% van totaal nieuwe autoverkoop)2015 (% van totaal nieuwe autoverkoop)2014 (% van totaal nieuwe autoverkoop)
EU1,431,061,080,56
Zweden5,193,562,511,54
Nederland2,666,019,93,82
België2,621,670,770,42
Verenigd Koninkrijk 1,861,381,090,59
Duitsland1,590,750,730,43
Bron: ACEA

Aandeel stekkerauto’s in Nederland relatief hoog

Van alle in 2017 nieuw verkochte personenauto’s in Nederland was 2,7 procent een stekkerauto (FEV of PHEV). Daarmee behoort ons land nog steeds tot de kopgroep in de EU. Alleen in Zweden is het aandeel hoger. In 2014 en 2015 was het absolute aantal verkochte FEV’s en PHEV’s in Nederland het hoogst van alle EU-landen.