Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Kenmerken sociaal leven Cijfersoort Perioden Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Ontevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Niet tevreden, niet ontevreden (%) Sociaal leven Tevredenheid met sociaal leven Tevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2013 3,8 12,7 83,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2014 4,2 12,3 83,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2015 4,3 12,5 83,2
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2016 4,0 13,0 82,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2017 4,4 12,6 83,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2018 4,7 13,7 81,6
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2019 3,9 13,2 82,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2020 5,6 14,3 80,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2021 7,4 16,7 75,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast is vertrouwen in anderen opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot sociale contacten en sociale participatie, namelijk familiecontacten, vriendencontacten, burencontacten, vrijwilligerswerk, deelname aan verenigingsactiviteiten en politieke participatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2022:
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Eerdere wijzigingen:
De cijfers over politieke participatie voor 2013 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘Politieke participatie: nee’ stonden abusievelijk bij ‘Politieke participatie: ja’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2022 worden halverwege 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Sociaal leven
Tevredenheid met sociaal leven
Het antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’.
Ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 1 tot en met 4 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 1 tot en met 4 wordt geclassificeerd als ontevreden.
Niet tevreden, niet ontevreden
Deel van de mensen dat een score van 5 of 6 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 5 of 6 wordt geclassificeerd als niet tevreden, niet ontevreden.

Tevreden
Deel van de mensen dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met uw sociale leven. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.