Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Bewerk tabel

Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd. Daarnaast is vertrouwen in anderen opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot sociale contacten en sociale participatie, namelijk familiecontacten, vriendencontacten, burencontacten, vrijwilligerswerk, deelname aan verenigingsactiviteiten en politieke participatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De cijfers over politieke participatie voor 2013 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘Politieke participatie: nee’ stonden abusievelijk bij ‘Politieke participatie: ja’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2020 worden halverwege 2021 gepubliceerd.

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Kenmerken sociaal leven Cijfersoort Perioden Sociaal levenTevredenheid met sociaal levenOntevreden (%) Sociaal levenTevredenheid met sociaal levenNiet tevreden, niet ontevreden (%) Sociaal levenTevredenheid met sociaal levenTevreden (%)
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2013 3,8 12,7 83,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2014 4,2 12,3 83,5
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2015 4,3 12,5 83,2
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2016 4,0 13,0 82,9
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2017 4,4 12,6 83,1
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2018 4,7 13,7 81,6
Totaal personen Gemiddelde/Percentage 2019 3,9 13,2 82,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens