Aandeel in bruto-inkomen

Voor zelfstandigen zijn de premies berekend als percentage van het bruto-ondernemersinkomen.
Het ondernemersinkomen omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid.