Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

Dit is het inkomen van huishoudens na aftrek van belastingen en premies, beschikbaar voor consumptie of besparingen, gecorrigeerd voor prijsveranderingen (inflatie).