Enquêtevragen

Respondenten kregen de volgende stellingen voorgelegd:
− Ik vind dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun
land zijn ontvlucht.
− Ik vind dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland.
− Ik vind dat vluchtelingen voor een verrijking van de Nederlandse cultuur zorgen.
− Ik vind dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de Nederlandse normen en waarden.
− Ik vind dat vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur moeten kunnen behouden.
− Ik vind dat economische migranten uit landen van de Europese Unie in Nederland mogen komen wonen en werken.
− Ik vind dat economische migranten van buiten de Europese Unie in Nederland mogen komen wonen en werken.

Antwoordcategorieën waren: ‘Mee eens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee oneens’.