Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen

© Hollandse Hoogte
In 2017 is 77 procent van de volwassen bevolking van mening dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht, 8 procent vindt van niet en 15 procent staat hier neutraal tegenover. Voor economische migranten is minder draagvlak. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen.
Het onderzoek Belevingen 2017 is van februari tot en met mei 2017 uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. De onderwerpen van dit onderzoek veranderen jaarlijks. In Belevingen 2017 zijn enkele vragen opgenomen over vluchtelingen en economische migranten. In totaal zijn de gegevens verkregen van 3 339 respondenten van 18 jaar of ouder.

1 op de 5 ziet vluchtelingen als bedreiging van veiligheid

Hoewel de meerderheid voorstander is van de opvang van vluchtelingen, bestaat bij een deel vrees voor negatieve effecten van hun komst. Ruim een vijfde (22 procent) van de bevolking ziet vluchtelingen als een bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Bijna de helft ervaart deze dreiging echter niet. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren als het gaat om het beeld dat vluchtelingen een gevaar zijn voor de Nederlandse normen en waarden. Ruim een kwart (27 procent) meent dat vluchtelingen op dit vlak een bedreiging vormen, 45 procent vindt van niet.

Sterker verdeeld is de Nederlandse bevolking over de bijdrage van vluchtelingen aan de Nederlandse cultuur. 31 procent is van mening dat zij de cultuur verrijken, 36 procent denkt juist van niet. Daarnaast vindt 31 procent dat vluchtelingen in Nederland hun eigen cultuur mogen behouden. Hier is 33 procent het niet mee eens.

Opvattingen over vluchtelingen, 2017
 Mee eens (%)Niet mee eens, niet mee oneens (%)Mee oneens (%)
Vluchtelingen vormen een bedreiging voor de veiligheid in Nederland22,12948,9
Vluchtelingen zorgen voor een verrijking van de Nederlandse cultuur31,43335,5
Vluchtelingen vormen een bedreiging voor de Nederlandse normen en waarden27,327,944,8
Vluchtelingen moeten in Nederland hun eigen cultuur kunnen behouden31,23632,8

Mannen en laagopgeleiden minder positief

Mannen en laagopgeleiden staan minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen en hoogopgeleiden. Zij vinden doorgaans vaker dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid en voor de Nederlandse normen en waarden. Tevens zijn zij negatiever gestemd over de bijdrage van vluchtelingen aan de Nederlandse cultuur en vinden ze minder dikwijls dat vluchtelingen hun eigen cultuur moeten kunnen behouden.

'Vluchtelingen vormen bedreiging voor veiligheid in Nederland'
 Mee eens (%)Niet mee eens, niet mee oneens (%)Mee oneens (%)
Onderwijsniveau
Laag30,530,738,8
Middelbaar2330,446,6
Hoog14,425,460,1
Geslacht
Man23,828,947,2
Vrouw20,329,150,6

'Vluchtelingen zorgen voor verrijking Nederlandse cultuur'
 Mee eens (%)Niet mee eens, niet mee oneens (%)Mee oneens (%)
Onderwijsniveau
Laag22,533,444,1
Middelbaar2832,239,8
Hoog42,233,624,2
Geslacht
Man30,231,338,5
Vrouw32,634,832,6

Economische migrant minder welkom dan vluchteling

Minder draagvlak is er voor economische migranten, vooral wanneer deze uit landen van buiten de Europese Unie komen. De helft van de bevolking vindt dat deze migranten niet in Nederland mogen komen wonen en werken. Bijna een kwart (24 procent) staat hier wel voor open. Wanneer de migranten uit landen van de Europese Unie komen, is dit respectievelijk 30 procent en 44 procent.

Opvattingen over economische migranten, 2017
 Mee eens (%)Niet mee eens, niet mee oneens (%)Mee oneens (%)
Economische migranten uit landen van de Europese Unie mogen in Nederland wonen en werken44,32629,7
Economische migranten van buiten de Europese Unie mogen in Nederland wonen en werken23,926,649,5