Uitkeringsontvanger

Onder uitkeringsontvangers worden personen met een werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering, overige sociale voorziening, mensen in de ziektewet of arbeidsongeschikten bedoeld. Pensioenuitkeringen en studiefinanciering worden hierbij niet meegeteld. Het gaat in dit geval om personen die een uitkering ontvangen en daarnaast geen betaald werk doen, studeren of met pensioen zijn.