Wijken met jonge bewoners en middeninkomens

Deze wijken kunnen na de wijken met ouderen met middeninkomens sociaaleconomisch het beste meekomen met het Nederlandse gemiddelde, al zitten de meeste wijken in deze categorie wel hieronder. Het gemiddelde inkomen en het aandeel huishoudens met een koopwoning (40 procent) zijn ook lager dan in de ouderenwijken met middeninkomens. Bewoners van deze wijken zijn jonger en kennen naar verhouding de meeste zelfstandigen of werknemers in vergelijking met de andere wijktypen (54 procent). De Koppel in Amersfoort is een voorbeeld van zo’n wijk.